CímlapBelépés/Reg.KilépésÉszrevételekTartalomjegyzékLinkajánlóEmail

Szimpátia Tüntetés Vlagyimir Putyin mellett
Belföld


Vlagyimir Putyin Budapestre jön - szimpátiatüntetés február 17-én


Az Orientalista.hu és a Kiállunk Oroszország mellett Facebook-oldal, 2015 február 17.-én közös, Oroszország melletti rokonszenv-tüntetést tart Vlagyimir Putyin elnök budapesti munkalátogatásának napján. 

Az Orientalista.hu és a Kiállunk Oroszország mellett Facebook-oldal egyrészt ezzel kíván kiállni Magyarország keleti nyitása és az Eurázsiai Gazdasági Unióval való kapcsolatfelvétel mellett. Másrészt szükségesnek tartja ellensúlyozni egyes, magyarországi politikai szervezetek felelőtlen, ruszofób uszítását, egyoldalú amerikai orientációját és a látogatást ellenző megmozdulásait. Harmadrészt úgy véljük, a Vlagyimir Putyin vezette Oroszország kiállása lehet a biztosítéka annak, hogy a világ nemzetei megőrizhessék szuverenitásukat a nyugati, észak-amerikai, atlantista elnyomással szemben. Oroszország fellépése biztosíték arra is, hogy az ukrajnai polgárháborúnak ne essenek áldozatául az ország kisebbségei: magyarok, ruszinok, oroszok, románok, lengyelek.

Magyarország érdeke a nemzetközi párbeszéd; a magyar függetlenség és szabadság záloga, hogy ez mind a Nyugat, mind a Kelet felé biztosítva legyen.

A megmozduláshoz csatlakozni itt lehet:

Hídfő.net.ru | Kiállunk Oroszország mellettKlikk a képre!

A szervezők várják a különböző társadalmi egyesületek és civil szervezetek csatlakozását a következő drótposta címre: keleti.nyitas2015@gmail.com .Szerkesztő: akac Dátum: 2015. January 29. Thursday, 00:00 (19 olvasás)
(Tovább... | Értékelés: 0)

DUGIN: A LIBERALIZMUS ELLENI HARC
Publicisztika

 

DUGIN: A LIBERALIZMUS ELLENI HARC ESZKÖZE A NEGYEDIK POLITIKAI ELMÉLET

A mai világban a politika a múlt ügyének tűnik, legalábbis abban a formában, ahogyan ma ismerjük. A liberalizmus kitartóan harcolt minden politikai ellensége ellen, ami rendszeralternatívát kínált volna: a konzervativizmus, monarchizmus, fasizmus, szocializmus, kommunizmus - és végül a XX. század végére mindegyikre vereséget mért. Logikus következtetés lenne, hogy miközben a politika liberálissá vált, a liberalizmus valamennyi ellensége, ami a globalizált társadalom perifériájára sodródott, újragondolná stratégiáját és új, egyesített frontot hozna létre - Alain de Benoist megfogalmazásában; periféria a centrum ellen. Ehelyett a XXI. század kezdetén minden egy más forgatókönyv szerint alakult.


Szerkesztő: akac Dátum: 2015. January 28. Wednesday, 00:00 (37 olvasás)
(Tovább... | 7977 betű van még | Értékelés: 0)

Minden magyarországi párt válaszút előtt áll
Publicisztika

2015 január 1-jétől megkezdte működését az Eurázsiai Gazdasági Unió, az Oroszország, Belorusszia és Kazahsztán által alapított szövetségi rendszer, ami alternatívát jelent hazánk EU-tagságával szemben.


Szerkesztő: akac Dátum: 2015. January 27. Tuesday, 23:26 (47 olvasás)
(Tovább... | 7320 betű van még | Értékelés: 0)

Putyin látogatása elé
Belföld
Mint arról a sajtó hírt adott, Putyin látogatásának időpontja nem ez év márciusa, hanem február 17. Kezdetben ne feszegessük, hogy a korábbi hírekkel ellentétben pontosan miért került előbbre, az orosz elnök Magyarországra érkezésének időpontja, de bizonyára Angela Merkel, szintén beharangozott, márciusi látogatása előtt, lesz ideje kormányunknak elgondolkodnia Putyin várható ajánlatán!

Mert ez az ajánlat egyszeri, és egy normális kormányzat esetében – az ország szempontjából - szerintem visszautasíthatatlan lesz! Kérdés mindössze annyi: van ilyen kormány ma Magyarországon? (kiemelés: szerk.)


Szerkesztő: akac Dátum: 2015. January 26. Monday, 22:50 (91 olvasás)
(Tovább... | 35867 betű van még | Értékelés: 5)

Hogyan lehet manapság könnyen karriert elérni?
Irodalom


Böbe a jelentéktelen

Böbével gyerekkorunk óta ismerjük egymást. A szomszédos házban lakott, együtt jártunk általános iskolába, s egy helyen érettségiztünk. Gyakran egy padban ültünk, nem mintha barátnők lettünk volna, de sokan, ha nem is kerülték, de legalábbis nem vettek róla tudomást. Böbe nem tartozott egyik csoportosuláshoz sem, nem barátkozott senkivel, csak úgy elvolt egymaga. A szünetekben egymaga volt, olvasgatott, vagy éppen az ablakon bámult ki. Nem tartozott sehová, sokan talán észre sem vették, hogy ő is az osztálytársunk, de ez szemmel láthatóan őt, egy cseppet sem zavarta.


Szerkesztő: akac Dátum: 2015. January 26. Monday, 12:59 (104 olvasás)
(Tovább... | 13027 betű van még | Értékelés: 5)

Egyetértve és mégis vitázva Németh Sándorral
Publicisztika

Németh Sándor a Hit Gyülekezet vezetője a „Szükség van-e tisztelettörvényre?” című írásában a párizsi terrortámadás kapcsán hosszabban fejtegette a szólásszabadság mindenek felettiségét, a szabadság és demokrácia Szent Gráljaként ír róla.  (http://www.atv.hu/belfold/20150123-nemeth-sandor-szukseg-van-e-tisztelet-torvenyre )

A párizsi terrormerénylet után egyes vallási vezetők, politikusok teljesíthetetlen követeléssel lépnek fel a szabad világgal szemben. A vallások védelmét a szólásszabadság elé szeretnék helyezni, és a jövőben szankcionálnák a vallások, vallási rendszerek, azok alapítóinak, képviselőnek a kritizálását.”

Szerkesztő: akac Dátum: 2015. January 26. Monday, 12:19 (61 olvasás)
(Tovább... | 6223 betű van még | Értékelés: 5)

Az USA 51. tagállama lesz az Európai Unió?
Publicisztika

Lehet, hogy a kérdést célszerűbb lenne úgy feltenni, hogy kinek volt szüksége az Európai Unió létrehozására?

 

Az előzmények

 

A „Nagy Háború” második szakaszának lezárulta után, azaz 1945-öt követően a kivéreztetett Európa képtelen volt saját erőből talpra állni. Ezt átérezve az USA kidolgozta a Marshall-tervet, aminek keretében főleg fogyasztási cikkeket (élelmiszert) szállított Európába, de pénzbeli kölcsönt is folyósított. Ez utóbbi összege 14 milliárd dollár volt (ami 2011-es árszinten 600 milliárd dollárnak felel meg).

A Marshall-terv végül is kihúzott néhány európai országot a slamasztikából, de az USA számára is pezsdítően hatott a termelés élénkülésével, nem is beszélve a kölcsönök kamatairól. Érdekes kitérni, hogy kik részesültek a Marshall-segélyből. Ez 17 országot érintett, közöttük olyanokat is, akik most nem tagjai az Uniónak, mint Törökország, Norvégia, s kapott támogatást még Jugoszlávia és az NDK!!.

A 14 milliárdos pénzbeli támogatással célszerű párhuzamba hozni, hogy az első világháborúnak nevezett vérontás után, a vesztes országok részéről az USA részére 1921-ig megfizetett jóvátétel összege, ami 33 milliárd(!!!) dollárnak felelt meg (ehhez a kérdéshez még visszatérünk), azaz több mint kétszer akkora volt (30 évvel korábban), mint a Marshall-segély összege (azaz 2011-es árszinten ez 1500-1800 milliárd dollár).

Melyek voltak a legnagyobb összeggel támogatott országok?

Nagy Britannia: 3 600 Mrd USD, Franciaország: 3 100 Mrd USD, Olaszország: 1 600 Mrd USD, NSzK: 1 500 Mrd USD, Hollandia: 98 Mrd USD, de a görögök, az osztrákok, és a belgák is 500 milliárd felett kaptak.

Az USA tehát nem volt válogatós, azaz, nem csak a veszteseket, de a később szocialista táborhoz soroltakat is támogatta (más leendő szocialista ország – tehát hazánk – nem kapott egy centet sem).

A pénzek elosztásának megkönnyítése érdekében ekkor hozták létre a Világbankot és a Nemzetközi Valutaalapot, amely szervezetek az európai Unió bővítése során „kiváló” szolgálatot tettek.


Szerkesztő: akac Dátum: 2015. January 23. Friday, 21:14 (200 olvasás)
(Tovább... | 62376 betű van még | Értékelés: 5)

Amerikai demokráciáról és az USA „gazdagságáról” kendőzetlenül, avagy …
Publicisztika

Hány dollárt ér az emberi élet?

Egy angyalföldi általános iskola diákjaként találkoztam először a demokrácia gondolatával. Volt egy osztálytársunk, akinek az intelligenciája és a testi ereje fordított korrelációban voltak egymással, ráadásul kétszer is évet ismételve, eleve „meghatározó” személye volt a kis közösségünknek. Ő kétségtelenül az osztályunk legerősebb tagja volt, aminek tudatosítására szívesen adott gyakran lehetőséget. Kicsit ellentmondásos helyzet alakult ki, hiszen ez a társunk ragaszkodott ahhoz, hogy az osztály legértelmesebb tagjaként tiszteljük, mely elvárásának szívesen tettünk eleget, elkerülve egy alapos verést.


Szerkesztő: akac Dátum: 2015. January 17. Saturday, 18:39 (317 olvasás)
(Tovább... | 27485 betű van még | Értékelés: 5)

Terrortámadás a „halál civilizációja” ellen
Publicisztika
Magyar válasz


 

Gyászoljuk a párizsi terrortámadásokban lemészárolt újságírókat, a meggyilkolt rendőröket és túszokat. Elítéljük a terrortámadást, az országuk törvényei szerint ártatlan párizsi újságírók megölését.


Szerkesztő: akac Dátum: 2015. January 16. Friday, 00:01 (164 olvasás)
(Tovább... | 6860 betű van még | Értékelés: 5)

Én nem vagyok Charlie. . .
Publicisztika


Ez a tragikus esemény alapos átgondolását igényli a történteknek s mélységes aggodalomra ad okot. Talán immár az EU ostoba vezetői is felfogják végre, hogy nagyon sok mindenben kéne gyökeresen megváltozni, hogy ideje lenne abbahagyni a politikailag korrekt beszédnek nevezett álságos és hazug kommunikációt, s helyette ‘ az Igazság-beszédre” kéne törekedni. Szembenézni a tényekkel, és a valósággal.

Szerkesztő: akac Dátum: 2015. January 15. Thursday, 12:15 (101 olvasás)
(Tovább... | 6501 betű van még | Értékelés: 5)

Putyin-frász
Publicisztika

Ajánlom mindenkinek nagyra becsült barátom -DM- alábbi írását


Riadó!! Teljes TEK készenlét! Országos piros riasztás! Általános mozgósítás! Szabó Tímea vészkiáltása visszhangzik a Kárpátok ölelte magyar róna felett: Konduljanak meg  vészharangok!!! Üvöltsenek a szirénák!!! Fegyverbe, fegyverbe!!! Putyin Budapestre jön megvenni az országot Orbántól és aláírni a „budapesti konszenzust” a jobbikos hatalomátvételre!

 

Emlékeztetőül:

A véreskezű Joszip Broz Tito a nyugati imperialisták láncos kutyája.

(Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártja – az MSZP jogi- és eszmei, a PM eszmei elődje – Központi Bizottságának első titkára)

Nem leszünk az orosz imperialisták láncos kutyája!!!

(Szabó Timea, a PM társelnöke)

Nem, nem, soha!

(ezt fogják harsogni válaszul Szabó Tímea fenti szavaira  a PM által kezdeményezett Putyin elleni, „majdani” tüntetésen résztvevő „dolgozó tömegek”, „szűnni nem akaró, lelkes taps” kíséretében a „véletlenül odakeveredő” comrade/tovariscs Goodfriend vezényszavára)

Megsemmisítő Putyin ellenes tüntetésre szólít fel a PM minden valódi és bátor demokratát, minden humanistát és minden igaz embert, akinek fontosak az emberi jogok és a világ „élenjáró” euroamerikai, transzatlanti értékei.


Szerkesztő: akac Dátum: 2015. January 11. Sunday, 02:59 (159 olvasás)
(Tovább... | 31169 betű van még | Értékelés: 5)

A véresen „humoros” francia események margójára
Publicisztika


Cogito ergo sum – Gondolkodom, tehát vagyok.

Avagy meddig lehet az emberi értékeket, a vallási hitet kigúnyolni, meggyalázni?


Sokak hirtelen, átgondolatlanul kimondott véleményével megyek most szembe. Mégis meg kell tennem, mert az írástudók felelőssége alól gyáván nem bújhatok ki. A Franciaországban történtek tömegeket késztetett állásfoglalásra. Engem is, egy ismeretlen magyar újságírót, aki nem az elvárásoknak, de a tisztességnek, az örök emberi normáknak akar megfelelni.


Szerkesztő: akac Dátum: 2015. January 11. Sunday, 01:15 (165 olvasás)
(Tovább... | 6455 betű van még | Értékelés: 5)

A szív- és érrendszeri betegségek igazi oka
Hírek


Szerkesztő: akac Dátum: 2015. January 10. Saturday, 01:03 (199 olvasás)
(Tovább... | 4125 betű van még | Értékelés: 5)

Egy lehetséges magyarellenes forgatókönyv
Publicisztika

Egyetlen teendő: minél többeket elérni, felvilágosítani, semmiben részt nem venni, a nemzetérdeket a pártérdekek elé helyezni. H.E.

A nyugatosság lidércfényei

Az ősszel kialakult politikai helyzet egyelőre látványos kudarcot hozott a radikális atlantistáknak, akik abban reménykedtek, hogy a jobboldalon is egyre határozottabb kormányellenességet meglovagolva utcára tudják vinni a nemzeti oldalt, hogy baloldali és jobboldali pártok együtt tüntessenek az Európai Unió zászlaja alatt. Mint utólag orosz forrásból kiderült, december 16-ra nem csak összevont kormányellenes tüntetést szerveztek a civilnek álcázott radikális atlantisták, de az Egyesült Államok több mint kétezer zsoldost vont ki a Donbassz régióból, akik átkeltek az ukrán-magyar határon, és jelenleg ismeretlen helyen, a forrás szerint azonban Magyarország területén tartózkodnak. Készen állt egy tömeges kormányellenes tüntetés radikalizálása. A helyzet akár a kijevi forgatókönyv szerint is alakulhatott volna, ha a jobboldal enged a provokációnak, és a Gyurcsányisták által megjelölt időszakban kezd aktívabban tiltakozni a korrupció ellen, vagy bármi más ellen, amit a liberális sajtó épp napirenden tart.

A tömeget azonban nem tudták radikalizálni, mert nem volt tömeg. Mindössze 7-800 ember gyűlt össze az eddigi legnagyobbnak beharangozott tüntetésre december 16-án, a tüntetés végeztével pedig haza is mentek. Bebizonyosodott, hogy a liberális sajtó minimális mozgósító erővel sem rendelkezik, ha nem tudja kénye-kedve szerint felhergelni a jobboldali szervezeteket. Hiába ér el a liberális sajtó több millió embert, abból mindössze néhány százan mentek ki tüntetni - azok egy része is főállású tüntető, újságíró, vagy olyan ember, akinek van fölösleges százezer forintja jó minőségű uniós zászlókra.


Szerkesztő: akac Dátum: 2015. January 07. Wednesday, 22:38 (150 olvasás)
(Tovább... | 16859 betű van még | Értékelés: 5)

Putyin aranycsapdája
Külföld


A Novorosszija Hírügynökség elemzése
 

A cikket, amelyet honlapunk szerkesztősége ajánl az olvasók figyelmébe, a szakújságírók e-mailen küldözgetik egymásnak: "Olvastad? Nem? Mondj véleményt te is! Szerintem, szuper!" A rengeteg tovább-posztolás okán utóbb nagyon nehéz lett megállapítani, hogy ki az eredeti szerző. De ez egy túlságosan is jó írás! Ezért is volt az, hogy a keresés addig folytatódott, amíg az eredményre nem vezetett: a szerző - DMITRIJ KALINYICSENKO.


Szerkesztő: akac Dátum: 2015. January 05. Monday, 23:50 (1308 olvasás)
(Tovább... | 24996 betű van még | Értékelés: 4.95)

Putyin megszivatta a nyugati tözsdecápákat
Külföld  
PUTYIN CSAK MOSOLYGOTT, ÉS FILLÉREKÉRT VISSZAVÁSÁROLTA AZ OROSZ GAZDASÁGOT


Mostanra lezajlott az a piaci művelet, amit az elemzők már elkezdtek a tőzsde megalapítása óta lefolytatott legzseniálisabb műveletnek nevezni. Oroszország a nyugati spekulánsok, az ellenséges liberális sajtó és a nyugati szankciós retorika felhasználásával fillérekért visszavásárolta a külföldi tulajdonban lévő orosz vállalatokat, napokkal az Eurázsiai Gazdasági Unió indulása előtt.

Az InSerbia hírügynökség által publikált elemzés szerint Oroszország néhány nap leforgása alatt felvásárolta az orosz vállalatok 30%-át, ami mindeddig külföldi tulajdonban volt, és emellé mintegy 20 milliárd dollár profitra tett szert.


Szerkesztő: akac Dátum: 2015. January 01. Thursday, 22:21 (385 olvasás)
(Tovább... | 3285 betű van még | Értékelés: 5)

BUÉK
Belföld

Szerkesztő: akac Dátum: 2015. January 01. Thursday, 09:39 (97 olvasás)
(Tovább... | Értékelés: 0)

Kálmán barátom karácsonya
Irodalom


Bár a sors messze elsodort bennünket, de a régi barátságra való tekintettel, ha tehetem, mindig útba ejtem Kálmán barátomat. Ezek a látogatások az idő előrehaladtával gyérültek, olyannyira, hogy már évek óta legfeljebb egyszer-, karácsony tájékán tudom őt felkeresni.


Szerkesztő: akac Dátum: 2014. December 27. Saturday, 20:15 (233 olvasás)
(Tovább... | 21742 betű van még | Értékelés: 5)

Korrupció – lopás nagyhatalmi szinten
Publicisztika  

A tüntetők figyelmébe ajánlom IV.


EpilógusMachiavellitől származó elnevezés a corruzione, azaz magyarul a kormány romlása (lánynevén: korrupció). Az angolok rövidebben megvesztegetésnek nevezik.

A korrupciónak nincs egzakt megfogalmazása, de nem sokat tévedünk, ha úgy jellemezzük, hogy korrupciónak nevezzük, ha egy, vagy több személy gazdasági, politikai, erkölcsi stb. előnyökhöz kíván jutni. egy vagy több személy megvesztegetésével.

Mindez csak úgy képzelhető el, ha a megbízó és az elkövető (végrehajtó) közösen csapnak be, lopnak meg olyanokat, akik a korrupcióból kimaradnak.

A vagyonosodás alapja lehet a szorgalmas munka, de sokkal egyszerűbb módja is van, elvenni a másét.


Szerkesztő: akac Dátum: 2014. December 27. Saturday, 19:29 (255 olvasás)
(Tovább... | 14283 betű van még | Értékelés: 5)

Karácsonyi kívánság
Belföld
Áldott és békés karácsonyi Ünnepeket kívánunk:
Takács András


Móra László: Karácsonyi imádságÓ, édes Jézuska,
Hallgasd meg szavunk!
Nagy országért síró
Bús magyarok vagyunk.

Szent karácsony estjén
Halld meg ezer jajunk…
Igazságot kérő
Bús magyarok vagyunk.

Küldd le angyalkáid,
Tedd fényessé napunk!
Hiszen csak sötétben
Botorkálók vagyunk.

Széttépett Hazánkban
Nézd városunk, falunk!
Alig-alig élők
Meglopottak vagyunk.

Ne küldj sok játékot!
Karácsonyfát se adj!
Ó, csak azt tudhassuk,
Hogy most közöttünk vagy.

Hogy közibénk jöttél
S két áldott kezeddel
Földi csodát teszel
Síró nemzeteddel.

Ó, édes Jézuska
Hallgasd, amit kérünk:
Szent István országát
Adjad vissza nékünk!


Szerkesztő: akac Dátum: 2014. December 24. Wednesday, 18:07 (68 olvasás)
(Tovább... | Értékelés: 5)


Az első oldal indítása óta Ön a(z): Site Meter látogató
Ajánlott felbontás: 1024x768 MSIE 6.0
2003-2008 Š SZMM
Weboldallal kapcsolatos
tartalmi észrevételek: ta@szmm.hu
technikai észrevételek: info@szmm.hu
Szabad Magyarországért Mozgalom
MOVEMENT FOR A FREE HUNGARY
1151 Budapest, Fő út 36.
Tel: 1/306-5863; Üzenet:06 20 9/714 600
Internet: www.szmm.hu
Adószám: 18178632-1-42


Szervezetünk NEM nonprofit szervezet, mivel nem voltunk hajlandók politikamentességi nyilatkozatot tenni, ezért a számunkra küldött adomány az adóalapból nem írható le. Ha ennek ellenére mégis volna, aki támogatna minket, úgy az vegye fel a kapcsolatot szervezetünkkel:


Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.

ilahi youtalkin windows7home replies